İHALE İLANI

İHALE İLANI

MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR

 

Mülkiyete Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi hükmüne göre açık teklif usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.

1-İhale, 11.08.2017 tarihinde Perşembe günü aşağıda yazılı saatlerde Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

  1. a) Nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgâh belgesi,
  2. b) Geçici ve güvence teminat makbuzu,
  3. c) İmza Sirküleri, (aslı veya noterden tasdikli) şirket ise yetki belgesi
  4. d) İştirak ortaklık halinde olursa ortaklık sözleşmesi, (noterden tasdikli),
  5. e) Tebligat adres bildirimi,
  6. f) Belediyeye borcu yoktur belgesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğünden matbu kâğıt alınacaktır.)
  7. g) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

Geçici teminat ve güvence teminatı 10.08.2017 Çarşamba günü saat 16:00’ya kadar yatırılacaktır.

3-İhale şartnamesi ve ekleri Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

 

 

S.No Yeri Cinsi  

Ada

Parsel  m2 Muhammen

Bedel

 

İhale

Saati

Geçici

Teminat

%3

(TL)

Güvence

Teminatı

% 10

(TL)

1 Yeniköy Mahallesi Arsa 113 80 319,94 5.000,00 9:30 150,00 500,00
2 Yeniköy Mahallesi Arsa 112 32 126,84 3.000,00 9:40 90,00 180,00
3 Yeniköy Mahallesi Arsa 110 51 398,03 6.000,00 9:50 180,00 600,00
4 Alaçam Mahallesi Çayır 120 21 36,06 3.000,00 10:00 90,00 300,00
5 Üçgedik Mahallesi Çayır 140 3 504,40 8.000,00 10:10 240,00 800,00
6 Üçgedik Mahallesi Çayır 145 82 340,90 5.000,00 10:20 150,00 500,00
7 Üçgedik Mahallesi Arsa 192 1 7.182,68 100.000,00 10:30 3.000,00 10.000.00
8 Üçgedik Mahallesi Çayır 120 28 1.527,08 15.000,00 10:40 450,00 1.500,00
9 Temelli Mahallesi Çayır 152 50 112,44 9.000,00 10:50 270,00 900,00
10 Akarsu Mahallesi Arsa 151 3 326,69 3.000,00 11:00 90,00 300,00

 

 

 

 

Paylaş