II. Ulusal Fotoğraf Yarışması

T.C. MAÇKA BELEDİYESİ 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması –
2017  fotoğraf kabulüne başlamıştır,
Yarışma katılım linki:
T.C.
MAÇKA BELEDİYESİ
2. Ulusal Fotoğraf Yarışması – 2017 Şartnamesi
1- Yarışmanın adı:
“Her Zaman Maçka”.
2- Yarışmanın Konusu ve Amacı:
Türkiye’nin ve Trabzon’un en önemli turizm ilçesinden biri olan Maçka’nın tarihi ve doğal güzellikleri ile yaşam alanlarını belirleneceği fotoğraflar…
3- Yarışma Organizasyonu:
“Maçka Belediyesi 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Maçka Belediyesi tarafından organize edilmektedir. Yürütücülüğü, Maçka Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.
4- Bölümler:
Yarışma, dijital (sayısal) ve tek bölümlü olarak yapılacaktır. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.
5- Yarışma Koşulları:
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
• Yarışma; Maçka Belediyesi çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
• Yarışmaya sunulacak fotoğrafların 2017 yılında Maçka’da çekilmiş olması gereklidir.
• Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
• Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
• Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
• insanlı veya drone vb insanız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
• Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
• Kural ihlallerinde, “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
• Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
• TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
• Maçka Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
• Yarışma sonucu Maçka Belediyesi’nin http://www.macka.bel.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
6- Telif (Kullanım) Hakkı:
• Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğrafların Maçka Belediyesi ve bünyesindeki bağlı beldelerinin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Maçka Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Maçka Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
• Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan Maçka Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
• Ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar (mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen) kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isim kullanılmadan (Maçka Belediyesi olarak) geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
• Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Maçka Belediyesi fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
• Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar bir albümde toplanacak ve bu albüm ödül alan katılımcıya birer tane gönderilecektir.
• Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
• Ödül ve sergileme alan fotoğraflar http://www.macka.bel.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr, http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web adreslerinde, sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2017’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
• Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
• Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
7- Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
• Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
• Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi
www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
• İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
• Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 (Siyah-Beyaz ise 1) Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
• Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRomeryD1_cinar_alti” veya “TRomeryD2_meydan” gibi…
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Maçka Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
8- Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):
Ali KAHVECİ Fotoğraf sanatçısı, Foto Forum YK Başkanı
Halil İbrahim MURATOĞLU Belediye Meclis Üyesi ve Fotoğraf sanatçısı
Koray KOÇHAN Ecz. Maçka Belediye Başkanı
Metin ÖZTÜRK Fotoğraf sanatçısı
Selman UZUN Fotoğraf sanatçısı
Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Seraceddin AYYILDIZ
9- Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 15.07.2017
Son Başvuru Tarihi : 15.11.2017 / 23.00 (TSI)
Jüri Toplantı Tarihi : 18.11.2017
Sonuç Bildirim Tarihi : 20.11.2017
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 01.12.2017
10- Ödül-Sergilemeler:
Birincilik 2.000.- TL
İkincilik 1.500.- TL
Üçüncülük 1.000.- TL
Mansiyon (3 adet) 500.- TL
Maçka Belediyesi Özel Ödülü (2 adet) 2000.- TL
Sergileme (En fazla 50 adet) 150.- TL
11- Yarışma Sekretaryası/İletişim:
Maçka Belediyesi – Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Atatürk Caddesi Merkez, Maçka / TRABZON
İlgili : Tolga KARAKURUM
İrtibat : 0462 51210 06
Cep : 0532 621 96 01
E-posta : turkwar@hotmail.com / tolgakarakurum@macka.bel.tr
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından (TFSF 2017-092) numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(TFSF 2017(TFSF 2017(TFSF 2017 (TFSF 2017 -092)
Paylaş