Geçmiş Dönem Başkanlarımız

Hafız Fehmi KARAHASANOĞLU:
1884 Maçka doğumludur. Öğretmen okulu mezunu olup, çeşitli köy ve kasabalarda öğretmenlik yapmıştır. 1920 yılında, zamanın kaymakam vekili bir subay tarafından ilk belediye başkanı atanmıştır. Belediye başkanlığından sonra özel idare memurluğu görevinde bulunmuş, Kızılay ve Türk Hava Kurumu gibi kuruluşlarda görev almıştır. 1927 yılında ölmüştür.

MEHMET NURİ EYÜBOĞLU:
1924 tarihinde belediye başkanı seçilmiş ve bu görevi 1930 tarihine kadar sürdürmüştür. İlkokul öğrenimi görmüş, ticaret ve tarımla uğraşmıştır.

ÖMER FEVZİ EYÜBOĞLU:
1889 yılında Maçka’da doğmuştur. İlkokul mezunu olup ticaret ve tarımla uğraşmıştır. 1930-1934 yılları arasında belediye başkanlığı görevi yapmıştır. 1950 yılında ölmüştür.

HASAN GALİP BAHÇEKAPILI:
1887 yılında Maçka’da doğmuştur. İlkokul mezunudur. İlçede nüfus memurluğu görevinde bulunmuş, 1934-1938 yılları arasında belediye başkanlığı yapmıştır. 1968 yılında ölmüştür.

ÖMER FEVZİ BAYRAK:
1895 yılında Maçka’da doğmuştur. Rüştiye (ortaokul) mezunu olup, tarım ve ticaretle uğraşmıştır. 1938-1954 yılları arasında belediye başkanlığı görevinde bulunmuştur. 1956 yılında ölmüştür.

TURGUT FIRAT:
27.01.1962-1963 yılları arasında görev yapmıştır.

ÖMER FEZVİ SÜMER:
1898 yılında Maçka’da doğmuştur. Ortaokul mezunu olup, serbest meslek ve dava vekillikleri yapmıştır. Hayır kurumlarında çalışmış, 1954-1965 yılları arasında belediye başkanlığı yapmıştır. 1965 yılında ölmüştür.

NEŞAT KARAHASANOĞLU:
1914 yılında Maçka’nın Yeşilyurt Köyü’nde doğmuştur. İlköğretimini Maçka’da, orta öğretimini Trabzon Lisesi ve İstanbul Öğretmen Okulu’nda tamamlamıştır. İlçede Marif Memurluğu (ilköğretim müdürlüğü) yapmış, sınavla ilköğretim Müfettişi olmuş, sırasıyla Milli Eğitim Müdür yardımcılığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2 Kasım 1965 tarihinde belediye başkanlığına seçilmiş 11 Aralık 1977 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. 7 yıl aradan sonra 25.03.1984 tarihinde tekrar belediye başkanı seçilen Neşat Karahasanoğlu 24.03. 1989 tahine kadar görev yapmıştır.
Askerliğini yedek subay olarak yaparken Tunceli harekatına katılmış, iki kez askerlik görevini üsteğmen rütbesiyle tamamlamıştır. 14.02.2000 tarihinde ölmüştür.

HARUN ÖNSEL:
1923 yılında Maçka Yeşilyurt Mahallesi’nde doğdu. 1935 yılında Maçka İlkokulu’nu bitirdi. Orta öğretimi Artvin Ortaokulu, Trabzon Lisesi ve Erzurum Ortaokulu’nda tamamladı. (1941) Öğretmen olarak 18 yıl Artvin’de çalıştıktan sonra Akçaabat ve Trabzon’daki çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 8 yıl Trabzon Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü yaptı. 1973 yılında emekli oldu. 11 Aralık 1977-12 Eylül 1980 tarihleri arasında belediye başkanlığı görevinde bulundu.

KEMAL YILMAZ:
1934 yılında Maçka Bakımlı köyünde doğdu. 1946 yılında ilkokul, 1955 yılında Van Alarslan (Ernis) ilköğretmen okulunu bitirdi. Giresun-Alucra, Trabzon merkez ve Maçka Bakımlı köyü İlkokulu öğretmen ve müdürlükleri görevinde bulundu. 1965 yılında Maçka Halk Eğitimi Müdürlüğü görevinde iken 1973, 1974,1976 yıllarında çeşitli aralıklarla kaymakam vekillikleri görevinde bulundu. 23 Ekim 1980 tarihinde Maçka belediye başkanlığına atandı. Bu görevde iken 1983 yılında Giresun Eğitim Yüksek Okulu’nu bitirdi. 3.2.1984 tarihinde görevinden istifa ederek ayrıldı ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevine döndü. İlçede Türk Hava Kurumu Başkanlığı ve kamu yararına çalışan çeşitli kurumlarda görev aldı.

ALİ HİKMET TUNCER:
1955 yılında Samsun’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Samsun’da yaptı. Samsun 19 Mayıs Lisesi’ni 1973 yılında bitirip aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. 1978 yılında Siyaset ve İdare Bölümü’nden mezun oldu. 1976-1980 yılları arasında Gima T.A.Ş Genel Müdürlüğü Ticaret Şefliği görevinde bulundu. 13 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul Maiyet Memuru olarak göreve başladı. Bunu müteakip Kartal kaymakam vekilliği bir yıldan fazla Gölpazarı kaymakam vekilliği yaptı. 1982 yılında Adana Maiyet memuru iken, Tufanbeyli Kaymakam vekilliği ve belediye başkanlığı görevini yürüttü. 1983 yılında kaymakamlık kursunu bitirerek 21.12.1983 tarihinde Maçka Kaymakamlığına atandı. 25.3.1984 tarihine kadar Maçka Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Ali Hikmet Tuncer halen İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapmaktadır.

ÖMER YILDIZ:
1951 yılında ilçemize bağlı Akarsu köyünde doğdu. 1973-1989 yılları arasında Trabzon’da sanayici olarak çalıştı. Ticaret Lisesi Mezunu olan Ömer Yıldız 1989 yılı yerel seçimlerinde Maçka Belediye Başkanlığı’na seçildi. Ömer Yıldız 3 dönem, 15 yıllık süreyle belediye başkanlığı görevini 2004 yılı yerel seçimlerine kadar sürdürdü.

ERTUĞRUL GENÇ:
3 Mayıs 1957’de Maçka’da doğdu. İlkokula Maçka’da başladı. Daha sonra Trabzon Dumlupınar İlkokulu’nu, Trabzon Karma Ortaokulu’nu ve Trabzon Ticaret Lisesi’ni bitirdi. 1979 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu.Maçka’da faaliyet gösteren kendi şirketinde ticaret yaparken 2004 Yerel Seçimleri’ne katıldı ve Belediye Başkanı seçildi.Ertuğrul GENÇ 2 dönem, 10 yıllık süreyle belediye başkanlığı görevini 2014 yılı yerel seçimlerine kadar sürdürdü.

Paylaş