TRABZON MAÇKA ŞOLMA TM 1/25.000 Ölçekli NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

Planlama alanı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen "Maçka Şolma Yaylası Turizm Merkezi" nde yayla turizm potansiyelinin mekânsal, yönetsel ve işlevsel bir bütünlük içinde değerlendirilmesi, doğal ve kültürel değerler arasında koruma – kullanma dengesinin oluşturulması ve sektörel gelişimin planlı bir şekilde sürdürülmesinin sağlanmasıdır.
Söz konusu plan ile bugünkü ve gelecek kuşakların yaşam düzeyinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde yaşama, çalışma, dinlenme eylemleri ile turizm, ticaret sektörleri ve bu faaliyetlerin tamamındaki eylemleri içeren mekânın, sağlık ve çevre şartlarına uygun oluşturulması, ayrıca arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde korunması, kullanılması ve geliştirilmesi, alanın potansiyelin değerlendirilmesi, yayla turizmi ve yayla turizmiyle bütünleşebilecek olan alternatif turizm türlerine yönelik yatırım alanlarının oluşturulması ve geliştirilmesi, hem mevcut mekânsal sorunların tespit edilmesi hem de gelecekte ortaya çıkacak mekânsal ihtiyaçların sorun olmaya başlamadan giderilmesi amacıyla yapılan araştırma ve planlama çalışması ile söz konusu planlama alanının sosyo-ekonomik ve fiziki bilgilerinin ortaya çıkarılması ve planlamayı yönlendirecek şekilde değerlendirilip planlı bir gelişimin sağlanması amaçlanmaktadır.

 

PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

Ecz. Koray KOÇHAN
Ecz. Koray KOÇHANMaçka Belediye Başkanıkoraykochan@macka.bel.tr
© 2019 Maçka Belediyesi. Tüm Hakları Saklıdır.