TRABZON MAÇKA ŞOLMA TM 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

 

 1. KAPSAM VE HEDEF:

BU PLANIN AMACI, 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU UYARINCA BAKANLAR KURULU KARARI İLE İLAN EDİLEN " MAÇKA ŞOLMA YAYLASI TURİZM MERKEZİ" NDE YAYLA TURİZM POTANSİYELİNİN MEKÂNSAL, YÖNETSEL VE İŞLEVSEL BİR BÜTÜNLÜK İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ, DOĞAL VE KÜLTÜREL DEĞERLER ARASINDA KORUMA – KULLANMA DENGESİNİN OLUŞTURULMASI VE SEKTÖREL GELİŞİMİN PLANLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMESİNİN SAĞLANMASIDIR.

BU PLAN, MAÇKA ŞOLMA YAYLASI TURİZM MERKEZİ SINIRLARINI İÇİNDE BULUNMAKTADIR.

BU PLAN İLE BUGÜNKÜ VE GELECEK KUŞAKLARIN YAŞAM DÜZEYİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDE YAŞAMA, ÇALIŞMA, DİNLENME EYLEMLERİ İLE TURİZM, TİCARET SEKTÖRLERİ VE BU FAALİYETLERİN TAMAMINDAKİ EYLEMLERİ İÇEREN MEKÂNIN, SAĞLIK VE ÇEVRE ŞARTLARINA UYGUN OLUŞTURULMASI, AYRICA ARAZİNİN VE DOĞAL KAYNAKLARIN EN UYGUN ŞEKİLDE KORUNMASI, KULLANILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENMEKTEDİR.

 1. AMAÇ:

BU PLANIN AMACI, 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU UYARINCA İLAN EDİLEN TRABZON, MAÇKA, ŞOLMA YAYLASI TURİZM MERKEZİ SINIRLARI İÇİNDE POTANSİYELİN DEĞERLENDİRİLMESİ, YAYLA TURİZMİ VE YAYLA TURİZMİYLE BÜTÜNLEŞEBİLECEK OLAN ALTERNATİF TURİZM TÜRLERİNE YÖNELİK YATIRIM ALANLARININ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ, HEM MEVCUT MEKÂNSAL SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ HEM DE GELECEKTE ORTAYA ÇIKACAK MEKÂNSAL İHTİYAÇLARIN SORUN OLMAYA BAŞLAMADAN GİDERİLMESİ AMACIYLA YAPILAN ARAŞTIRMA VE PLANLAMA ÇALIŞMASI İLE; SÖZ KONUSU PLANLAMA ALANININ SOSYO-EKONOMİK VE FİZİKİ BİLGİLERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI VE PLANLAMAYI YÖNLENDİRECEK ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLİP PLANLI BİR GELİŞİMİN SAĞLANMASIDIR.

 1. YASAL DAYANAK:

BU PLAN 4957/2634 SAYILI “TURİZMİ TEŞVİK KANUNU” VE “KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE VE TURİZM MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANMIŞTIR.

 1. TANIMLAR:

4.1. TURİZM MERKEZİ: KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ İÇİNDE VEYA DIŞINDA, ÖNCELİKLE GELİŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN; YERİ, MEVKİİ VE SINIRLARI BAKANLIĞIN ÖNERİSİ VE BAKANLAR KURULU KARARI İLE TESPİT VE İLAN EDİLEN, TURİZM HAREKETLERİ VE FAALİYETLERİ YÖNÜNDEN ÖNEM TAŞIYAN YERLERİ VEYA BÖLÜMLERİDİR.

 1. GENEL HÜKÜMLER:

5.1. BU PLAN SINIRLARI DÂHİLİNDE HER ÖLÇEKTE PLAN YAPMA, YAPTIRMA VE ONAMA YETKİSİ 4957/2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN 7. MADDESİ UYARINCA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA AİTTİR. BU MERKEZ İÇİNDE “KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ VE TURİZM MERKEZLERİNDE, İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

5.2. BU PLAN, PLAN PAFTALARI, PLAN NOTLARI VE PLAN AÇIKLAMA RAPORLARI İLE BİR BÜTÜNDÜR

5.3. BU PLANDA BELİRTİLEN ALT ÖLÇEKLİ PLANLAR 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI OLARAK HAZIRLANACAKTIR.

5.4. PLANDA YER ALMAYAN HER TÜRLÜ YAPILANMA KOŞULLARI ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARINDA BELİRLENECEKTİR.

5.5. TURİZM MERKEZİ İLANINDAN ÖNCE İLGİLİ İDARELERCE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE ONAYLANAN NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANLARI GEÇERLİDİR.

5.5.1. BU PLAN HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA ONAYLANMADAN UYGULAMA YAPILAMAZ. NAZIM İMAR PLANLARI, BU PLANDA GETİRİLEN ANA KULLANIM KARARININ BÜTÜNÜ DİKKATE ALINARAK KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA BELİRLENİR.

5.6. BU PLAN UYGULAMASINDA AŞAĞIDAKİ MEVZUATLAR UYGULANIR.

- 4957/2634 SAYILI “TURİZMİ TEŞVİK KANUNU” VE “KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE VE TURİZM MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” İLE “TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK”,

 

- 6831/3373 SAYILI “ORMAN KANUNU” VE İLGİLİ YÖNETMELİK,

 

 • 5403 SAYILI “TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU”

 

 • 3194 SAYILI “İMAR KANUNU” VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ,

 

 • “MERA KANUNU” VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ,

 

 • 2863 SAYILI “KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU”

 

 • 1593 SAYILI “UMUMİ HIFZISIHHA KANUNU” VE “GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ”,

 

 • 5177/3213 SAYILI “MADEN KANUNU” VE İLGİLİ YÖNETMELİK,

 

 • 2872 SAYILI “ÇEVRE KANUNU” VE İLGİLİ YÖNETMELİK,

 

 • 03.1971 GÜN VE 13783 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN “LAĞIM MECRASI İNŞAATI MÜMKÜN OLMAYAN YERLERDE YAPILACAK ÇUKURLARA AİT YÖNETMELİK”,

 

 • “HAVA KALİTESİNİ KORUMA YÖNETMELİĞİ”,

 

 • “SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ”

 

 • “ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLER YÖNETMELİĞİ”,

 

 • HER TÜRLÜ İNŞAATTA VE BÜTÜN ZEMİN CİNSLERİNDE “AFET BÖLGESİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK”,

 

 • “DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK”,

 

167 SAYILI “YERALTI SULARI HAKKINDAKİ KANUN” VE İLGİLİ TÜZÜK VE PROTOKOL, HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

5.7. BU PLAN KAPSAMINDA HAZIRLANACAK OLAN ALT ÖLÇEKLİ PLANLARDA, TAŞKIN ALANLARDA, TAŞKIN RİSKİ BULUNAN ALANLARDA VE DERE YATAKLARININ ÇEVRESİNDE BULUNAN PARSELLERDEKİ YAPILAŞMA TALEPLERİNDE, DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINMADAN UYGULAMAYA GEÇİLMEYECEKTİR.

DERELERİN PROJESİNE GÖRE İSLAHI YAPILMADAN BU DERELERE AİT TAŞKIN ALANLARINDA YAPI RUHSATI VERİLEMEZ. KUŞAKLAMA YAPILMADAN İSLAH PROJELERİ UYGULANMAYACAK OLAN DERELER VE BU DERELERİN TAŞKIN ALANLARINDA YAPI RUHSATI VERİLMEZ.

5.8. 31.12.2004 TARİH VE 25687 SAYILI RESMÎ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN “SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ” DOĞRULTUSUNDA ATIKSULARIN KONTROLÜ, TOPLANMASI VE YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN ALICI ORTAM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK ARITILARAK DEŞARJ EDİLMESİ VE BUNA YÖNELİK İHTİYAÇ DUYULACAK TÜM TEKNİK ALT YAPI TESİSLERİNİN KURULMASINDAN “ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİ YÖNETİMİ” OLAN İLGİLİ BİRİMLER SORUMLUDUR.

5.9. ENERJİ İLETİM HATLARINDA, “ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ”NDE BELİRTİLEN MESAFELERE UYULACAK VE UYGULAMA YAPILMASI AŞAMASINDA TEİAŞ VEYA İLGİLİ BİRİMİN GÖRÜŞÜ ALINACAKTIR.

5.10. BU PLANDA GÖSTERİLEN İL VE İLÇELERE AİT İDARİ SINIRLAR ÖLÇEK GEREĞİ ŞEMATİK OLARAK GÖSTERİLMİŞ OLUP, İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLERE GÖRE BELİRLENMİŞ SINIRLAR ESAS ALINACAKTIR.

5.11. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNA BAĞLI OLARAK ÇIKARILAN “SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ”NİN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYULMASI GEREKMEKTEDİR.

5.12. BU PLANIN KORUMA, GELİŞME VE PLANLAMA İLKELERİNE AYKIRI NAZIM İMAR PLANLARI, DEĞİŞİKLİĞİ, REVİZYONU VE İLAVESİ YAPILAMAZ.

5.13. BU PLAN SINIRLARI İÇERİSİNDE PLAN BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZUCU YÖNDE NOKTASAL SANAYİ, KONUT, İKİNCİ KONUT, TURİZM TESİSİ, V.B. KULLANIM KARARLARI OLUŞTURULAMAZ.

5.14. “TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK” KAPSAMINDA TURİZM YATIRIM BELGESİ ALINMADAN İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ. TURİZM İŞLETME BELGESİ ALINMADAN İŞLETME AÇILAMAZ.

5.15. BU PLANDA KENTSEL KULLANIM KARARI GETİRİLEN ARAZİ KULLANIM KARARLARINA AİT SINIRLAR ŞEMATİK OLUP; BU PLAN ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALINAMAZ, YER TESPİTİ YAPILAMAZ. PLANDA BELİRLENEN BU ALANLAR, ALANIN TAMAMININ YERLEŞİME AÇILACAĞINI GÖSTERMEZ.

BU ALANLARIN SINIRLARI, İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ İLE DOĞAL, YAPAY VE YASAL EŞİKLER DOĞRULTUSUNDA ALT ÖLÇEKLİ PLANLARDA BELİRLENECEKTİR.

5.16. EĞİTİM, SAĞLIK, İDARİ GİBİ KAMUSAL TESİSLER İLE SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI TESİSLERİ VE REKREASYON AMAÇLI TESİS TALEPLERİNDE 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KOŞULU ARANMAKSIZIN ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI YAPILMAK SURETİYLE YAPILABİLİR.

5.17. YAPI VE TESİSLER ÇEVRESİNDE GEREKSİNİMİ KARŞILAYACAK VE SAĞLIK KURALLARINA UYGUN OLACAK NİTELİKTE PİS SU KANALLARI AĞI (ŞEBEKESİ) OLMASI HALİNDE BU AĞA BAĞLANIR, BULUNMAMASI HALİNDE İSE, "LAĞIM MECRASI İNŞASI MÜMKÜN OLMAYAN YERLERDE YAPILACAK ÇUKURLARA AİT YÖNETMELİK”TE BELİRTİLEN NİTELİK VE KOŞULLARA UYGUN OLACAK BİÇİMDE, GENEL YA DA HER YAPI VE TESİS İÇİN BAĞIMSIZ PİS SU ÇUKURU YAPILIR. PİS SU ÇUKURLARI İLE HER TÜRLÜ ATIKSU KESİNLİKLE DENİZ, BARAJ, GÖL VE NEHİRLERE BAĞLANAMAZ VE BOŞALTILAMAZ. BUNA AYKIRI İŞLEMLER İLGİLİ İDARECE HEMEN DURDURULUR, GEREKLİ ÖNLEMLER ALINIR. TURİSTİK TESİSLERİN, KAMU EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNİN, TOPLU OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK KONUT VE 2. KONUT YERLEŞMELERİNİN PİS SULARI İÇİN ATIKSU ARITMA SİSTEMİ KURULACAK VE İŞLETİLECEKTİR. ATIK SU % 90 ORANINDA ARITILMADAN DEŞARJI YAPILAMAZ VE SÖZ KONUSU ARITMA SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMEDEN YAPI KULLANMA İZNİ VERİLEMEZ.

5.18. PLAN KAPSAMINDAKİ TÜM KULLANIM ALANLARINDA, EĞİMDEN DOLAYI BİRDEN FAZLA BODRUM KAT KAZANILAMAZ. YAPILARA TABİ ZEMİNDEN KOT VERİLİR.

5.19. ENGELLİLER İÇİN HER TÜRLÜ ÇEVRE DÜZENLEME KARARI VE YAPIDA GEREKLİ TEDBİRLER ALINARAK İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERE UYULACAKTIR.

5.20. BU PLAN VE PLAN NOTLARINDA YER ALMAYAN KONULARDA 4957/2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU İLE 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ GEÇERLİDİR.

 

 1. YERLEŞİM VE KULLANIM ALANLARI

6.1. TURİZM ALANLARI

6.1.2. GÜNÜBİRLİK TURİZM ALANLARI

BU ALANLARDA KONAKLAMA ÜNİTELERİ İÇERMEYEN YEME- İÇME, DİNLENME, EĞLENCE, SPOR İMKÂNLARINDAN BİR VEYA BİR KAÇINI GÜNÜBİRLİK OLARAK SAĞLAYAN TESİSLER YAPILABİLİR.

ÜST ÖLÇEKLİ DOKAP PLANI KAPSAMINDA PLANLAMA SINIRI “ÖZGÜN KARAKTERİ KORUNACAK YAYLA VE YERLEŞİMLER” OLARAK NİTELENDİRİLDİĞİ İÇİN ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE 1 KATTAN FAZLA YAPI YAPILAMAZ VE MEVCUT YAYLA YERLEŞİMLERİNİN ÖZGÜN KARAKTERİ KORUNARAK YAPI YAPILACAKTIR. BU ALANLARDA EMSAL(E)=0.05 VE EN ÇOK YAPI YÜKSEKLİĞİ (YENÇOK)=4.50 (1 KAT) METRE OLARAK BELİRLENMİŞTİR. MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ: 2000 M² OLACAKTIR.

6.1.3. KAMPİNG ALANLARI

6.1.3.1.

KARAYOLLARI GÜZERGAHLARI VE YAKIN ÇEVRELERİNDE, DENİZ, GÖL, DAĞ GİBİ DOĞAL GÜZELLİĞİ OLAN YERLERDE KURULAN VE GENELLİKLE FAYDALANICILARIN KENDİ İMKANLARIYLA ÇADIR KURARAK GECELEME, YEME-İÇME, DİNLENME, EĞLENCE VE SPOR İHTİYAÇLARINI KARŞILADIKLARI EN AZ ON ÜNİTELİK TESİSLERİN YER ALDIĞI ALANLARDIR.

6.1.3.2.

BU ALANLAR DÜZENLENMİŞ ALANLAR OLUP, GÜNÜBİRLİK KULLANIMLAR İÇİN GEREKLİ OLAN İHTİYAÇLARI (WC, YEME-İÇME, ELEKTRİK VE SU VS.) İÇEREN VE ALANIN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE TİCARİ TESİSLERİN KURULDUĞU ALANLARDIR. TİCARİ TESİSLER KAPSAMINDAKİ YAPILAR YÖREYE ÖZGÜN MİMARİYE UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR.

6.2. BÜYÜK VE AÇIK ALAN KULLANIMLARI

6.2.1. FUAR, PANAYIR, FESTİVAL ALANI

BU ALANLARDA, GÖSTERİ VE SERGİ YAPILARI İLE GENİŞ SERVİS MEKANLARI VE ALANDA YER ALACAK KULLANIMLARIN TAMAMLAYICISI OLAN TİCARİ FAALİYETLER YER ALABİLİR. BU ALANLARA İLİŞKİN YAPILANMA KOŞULLARI ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARINDA BELİRLENECEKTİR.

6.3. ORMANI ALANI

PLANDA ORMAN ALANI OLARAK GÖSTERİLEN ALANLARIN ORMAN VE DOĞAL KARAKTERİNİN KORUNMASI ESASTIR. PLANDA ORMAN ALANI OLARAK GÖSTERİLEN ALANLARDA YER ALAN VE ÖZEL MÜLKİYETİ KESİNLEŞMİŞ (TAPUYA TESCİL EDİLMİŞ) PARSELLER VARSA BU PARSELLERDE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.

6.4.YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR

6.4.1. JEOLOJİK DURUM

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 17.11.2015 TARİHİNDE ONAYLANAN ARAZİ KULLANIMINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORUNA UYULACAKTIR.

6.4.2. DOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK ALANLAR

PLANDA, ORMAN ALANINA TABİ OLMAYAN, ANCAK DOĞAL YAPISI, BİTKİ ÖRTÜSÜ, AĞAÇLIK KARAKTERİ, VB. ÖZELLİKLERİ İLE KORUNMASI GEREKEN

ALANLARDIR. İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.

6.5. TEKNİK ALTYAPI ALANLARI

6.5.1. 1. DERECE YOLLAR

ERİŞME KONTROLLÜ OLMAYIP, PLANLAMA ALANI İÇİNDE ANA ARTER NİTELİĞİNDEKİ YOL SİSTEMLERİNİ TARİF EDER. BU PLAN SONRASI YAPILACAK NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANLARINDA, BU PLANIN ÖNGÖRDÜĞÜ YOL SİSTEMİNİN HAYATA GEÇMESİ SAĞLANACAKTIR. BÖLGE İÇİ DAĞITICI-TOPLAYICI YOL SİSTEMLERİ ALT ÖLÇEKLİ PLANLARLA BELİRLENİR. BU YOLLAR İÇİN YOLUN GENİŞLİĞİNE VE GEREĞİNDE AFET DURUMUNDA KULLANILABİLME HASSASİYETİNE BAĞLI YETERLİ ÇEKME MESAFELERİ AYRILACAKTIR. MESAFENİN ÖLÇÜSÜ ALT ÖLÇEKLİ PLANLARDA BELİRLENECEKTİR.

6.5.2. ÇOK AMAÇLI YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLLARI

ÇOK AMAÇLI YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLLARI, ALANDA YAYLA TURİZMİ İLE BÜTÜNLEŞECEK DİĞER TURİZM AKTİVİTELERİ İÇİN, GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARI, KAMPİNG ALANLARI, FUAR ALANI VE DOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK ALANLARI BİRBİRİNE BAĞLAYARAK ALAN İÇİ YAYA ULAŞIMINI SAĞLAYACAK AKS BELİRLENMİŞTİR.

PLANDA GÖSTERİLEN ÇOK AMAÇLI YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLLARI ŞEMATİK OLUP MÜLKİYET VE TOPOĞRAFYAYA GÖRE DEĞİŞİKLİKLER YAPILABİLİR. BU GÜZERGÂH ÜZERİNDE BAKI NOKTALARI VE TERASLARI, SEYİR ALANLARI VB. DÜZENLEMELER YAPILABİLİR.

6.5.3. ENERJİ İLETİM TESİSLERİ

6.5.3.1. ENERJİ İLETİM TESİSLERİNDE, BU PLANDA DEĞİŞİKLİĞE GEREK KALMAKSIZIN, İLGİLİ KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANAN ALT ÖLÇEKLİ NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANLARI, İLGİLİ İLÇE BELEDİYESİ VE TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ONAYLANABİLİR.

6.5.3.2. ALT ÖLÇEKLİ PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA; TEİAŞ'IN (TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ) YETKİ VE SORUMLULUĞUNDA BULUNAN 36 KV. ÜSTÜNDEKİ ENERJİ İLETİM TESİSLERİ (İLETİM HATLARI VE TRAFO MERKEZLERİ) İLE İLGİLİ FAALİYETLERE İLİŞKİN TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖRÜŞÜ ALINACAK VE “ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM YÖNETMELİĞİ”NDEKİ HÜKÜMLERE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.

 

TRABZON MAÇKA ŞOLMA TM 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

Ecz. Koray KOÇHAN
Ecz. Koray KOÇHANMaçka Belediye Başkanıkoraykochan@macka.bel.tr
© 2019 Maçka Belediyesi. Tüm Hakları Saklıdır.