MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR

           

Mülkiyete Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi hükmüne göre açık teklif usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.

1-İhale, 07.11.2019 tarihinde Perşembe günü aşağıda yazılı saatlerde Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılabilme şartları için gereken belgeler ihale günü saat 9.00’a kadar Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

  1. a) Nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgâh belgesi,
  2. b) Geçici ve güvence teminat makbuzu,
  3. c) İmza Sirküleri, (aslı veya noterden tasdikli) şirket ise yetki belgesi
  4. d) İştirak ortaklık halinde olursa ortaklık sözleşmesi, (noterden tasdikli),
  5. e) Tebligat adres bildirimi,
  6. f) Belediyeye borcu yoktur belgesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğünden matbu kâğıt alınacaktır.)
  7. g) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

Geçici teminat ve güvence teminatı 06.11.2019 Çarşamba günü saat 16:00’ya kadar yatırılacaktır.

3-İhale şartnamesi ve ekleri Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

 

 

S.No

Yeri

Cinsi

 

Ada

Parsel

 m2

Muhammen

Bedel

TL

 

İhale

Saati

Geçici

Teminat

%3

(TL)

Güvence

Teminatı

%10

 (TL)

1

Ocaklı Mahallesi

Çayır

147

90

292,40

3.000,00

10:00

90,00

300,00

2

Ocaklı Mahallesi

Çayır

124

4

814,39

20.000,00

10:10

600,00

2.000,00

3

Akarsu Mahallesi

Çayır

144

16

174,68

6.000,00

10:20

180,00

600,00