• ESİROĞLU ASKI İLAN TUTANAĞI

    Esiroğlu Askı İlan Tutanağına ulaşmak için tıklayınız.

  • ÇIRALİ MAHALLESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

    İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu için tıklayınız.

  • ÇIRALİ ASKI İLAN TUTANAĞI

    Çırali Mahallesi Askı İlan Tutanağına ulaşmak için tıklayınız.

  • Trabzon Maçka Şolma TM 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Plan Açıklama Raporu

  • Trabzon Maçka Şolma TM 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı