Mülkiyete Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi hükmüne göre açık teklif usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.

1-İhale, 26.10.2021 tarihinde salı günü aşağıda yazılı saatlerde Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılabilme şartları için gereken belgeler ihale günü saat 9.00’a kadar Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

  1. a) Nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgâh belgesi,
  2. b) Geçici ve güvence teminat bedeli veya teminat mektubu
  3. c) İmza Sirküleri, (aslı veya noterden tasdikli) şirket ise yetki belgesi
  4. d) İştirak ortaklık halinde olursa ortaklık sözleşmesi, (noterden tasdikli),
  5. e) Tebligat adres bildirimi,
  6. f) Belediyeye borcu yoktur belgesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğünden matbu kâğıt alınacaktır.)
  7. g) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
  8. h) Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

Geçici teminat ve güvence teminatı 25.10.2021 pazartesi günü saat 16:00’ya kadar Maçka Belediyesi Gelir Servisine veya  T.C. Ziraat Bankası Şubesi Tr46 0001 0002  7011 1070 0150 06 iban numaralı hesabımıza yatırılacaktır.

3-İhale şartnamesi ve ekleri Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00-TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

S.No

Yeri

Cinsi

 

Ada

Parsel

 m2

Muhammen

Bedel

 

İhale

Saati

Geçici

Teminat

%3 (TL)

Güvence

Teminat

% 10 (TL)

1

Yaylabaşı Mahallesi

Çayır

 

105

15

702,73

20.000,00-TL

 

10:00

 

600,00

 

2.000,00

2

Üçgedik Mahallesi

Çayır

 

120

28

1.527,08

35.000,00-TL

 

10:10

 

1.050,00

 

3.500,00

3

Üçgedik Mahallesi

Çayır

 

121

1

2.099,51

50.000,00-TL

 

10:20

 

1.500,00

 

5.000,00

4

Esiroğlu Mahallesi

Otlak

 

336

225

2.612,74

150.000,00-TL

 

10:30

 

4.500,00

 

15.000,00

5

Esiroğlu Mahallesi

Otlak

 

336

224

2.009,69

120.000,00-TL

 

10:40

 

3.600,00

 

12.000,00

6

Esiroğlu Mahallesi

Otlak

 

336

223

2.586,04

150.000,00-TL

 

10:50

 

4.500,00

 

15.000,00

7

Esiroğlu Mahallesi

Arsa

 

336

220

4.901,15

150.000,00-TL

 

11:00

 

4.500,00

 

15.000,00

 

S.No

Yeri

Cinsi

 

Ada

Parsel

 m2

Muhammen

Bedel

 

İhale

Saati

Geçici

Teminat

%3 (TL)

Güvence

Teminat

% 10 (TL)

8

Esiroğlu Mahallesi

Otlak

 

336

5

4.756,90

125.000,00-TL

 

11:10

 

3.750,00

 

12.500,00

9

Reşadiye Mahallesi

Çalılık

 

848

29

996,74

200.000,00-TL

 

11:20

 

6.000,00

 

20.000,00

10

Reşadiye Mahallesi

Çalılık

 

848

30

996,67

200.000,00-TL

 

11:30

 

6.000,00

 

20.000,00

11

Reşadiye Mahallesi

Çalılık

 

848

33

497,24

100.000,00-TL

 

11:40

 

3.000,00

 

10.000,00

12

Sevinç Mahallesi

Çayır

 

156

6

470,28

20.000,00-TL

 

11:50

 

600,00

 

2.000,00

 

İlanen Duyurulur