Mülkiyete Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi hükmüne göre açık teklif usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.

1-İhale, 16.07.2024 tarihinde Salı günü aşağıda yazılı saatlerde Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılabilme şartları için gereken belgeler ihale günü saat 9.00’a kadar Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

            Gerçek Kişiler

a)            Nüfus cüzdan fotokopisi

b)           İkametgah belgesi

c)            Tebligat için adres beyanı

d)           Noter tasdikli imza beyannamesi

e)            Geçici ve güvence teminat bedeli veya teminat mektubu

f)             Şartname alındı makbuzu

g)           Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

h)           Belediyemize ait borcu yoktur belgesi

i)              2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.

j)              Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

Tüzel Kişiler

a)  Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan) ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b)  Noter tasdikli imza sirküsü (dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

c)  Tebligat için adres beyanı

d)  Geçici ve güvence teminat bedeli veya teminat mektubu

e)  Şartname alındı makbuzu

f)  Belediyemize ait borcu yoktur belgesi

g)  2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.

h)  Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

i)  Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

Geçici teminat ve güvence teminatı 15.07.2024 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar Maçka Belediyesi veznesine veya  T.C. Ziraat Bankası Şubesi TR46 0001 0002  7011 1070 0150 06 iban numaralı hesabımıza yatırılacaktır.

 

3-İhale şartnamesi ve ekleri Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00-TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

S. Mahalle Niteliği Ada  Parsel   Brüt Muhammen      
No Kat/ m2 Bedel (TL) Saati Geçici Güvence Teminatı  
  Bağımsız       Teminat % 15 (TL)
  Bölüm       % 3 (TL)  
1 Reşadiye İşyeri 206 2 Zemin/1 nolu 101 2.000.000,00 10:00 60.000,00 300.000,00
2 Reşadiye İşyeri 206 2 Zemin/2 nolu 61 1.200.000,00 10:10 36.000,00 180.000,00
3 Reşadiye İşyeri 206 2 1.kat/9 nolu 52 450.000,00 10:20 13.500,00 67.500,00
4 Reşadiye İşyeri 206 2 1.kat/10 nolu 30 300.000,00 10:30 9.000,00 45.000,00
5 Reşadiye İşyeri 206 2 2.kat/17 nolu 72 600.000,00 10:40 18.000,00 90.000,00
6 Reşadiye İşyeri 206 2 2.kat/18 nolu 51 300.000,00 10:50 9.000,00 45.000,00
7 Reşadiye İşyeri 206 2 2.kat/19 nolu 43 275.000,00 11:00 8.250,00 41.250,00
8 Reşadiye İşyeri 206 2 2.kat/20 nolu 43 275.000,00 11:10 8.250,00 41.250,00
9 Reşadiye İşyeri 206 2 1.kat/21 nolu 51 300.000,00 11:20 9.000,00 45.000,00
10 Reşadiye İşyeri 206 2 2.kat/22 nolu 59 320.000,00 11:30 9.600,00 48.000,00
11 Reşadiye İşyeri 206 2 2.kat/23 nolu 59 320.000,00 11:40 9.600,00 48.000,00
12 Reşadiye İşyeri 206 2 2.kat/24 nolu 65 550.000,00 11:50 16.500,00 82.500,00
13 Reşadiye İşyeri 206 2 2.kat/25 nolu 97 700.000,00 12:00 21.000,00 105.000,00
14 Reşadiye İşyeri 206 2 3.kat/26 nolu 72 550.000,00 13:00 16.500,00 82.500,00
15 Reşadiye İşyeri 206 2 3.kat/27 nolu 51 250.000,00 13:05 7.500,00 37.500,00
16 Reşadiye İşyeri 206 2 3.kat/28 nolu 43 225.000,00 13:10 6.750,00 33.750,00
17 Reşadiye İşyeri 206 2 3.kat/29 nolu 43 225.000,00 13:15 6.750,00 33.750,00
18 Reşadiye İşyeri 206 2 3.kat/30 nolu 51 250.000,00 13:20 7.500,00 37.500,00
19 Reşadiye İşyeri 206 2 3.kat/31 nolu 59 270.000,00 13:25 8.100,00 40.500,00
20 Reşadiye İşyeri 206 2 3.kat/32 nolu 59 270.000,00 13:30 8.100,00 40.500,00
21 Reşadiye İşyeri 206 2 3.kat/33 nolu 65 500.000,00 13:35 15.000,00 75.000,00
22 Reşadiye İşyeri 206 2 3.kat/34 nolu 97 650.000,00 13:40 19.500,00 97.500,00
23 Reşadiye İşyeri 206 2 4.kat/35 nolu 72 500.000,00 13:45 15.000,00 75.000,00
24 Reşadiye İşyeri 206 2 4.kat/36 nolu 51 225.000,00 13:50 6.750,00 33.750,00
25 Reşadiye İşyeri 206 2 4.kat/37 nolu 43 200.000,00 13:55 6.000,00 30.000,00
26 Reşadiye İşyeri 206 2 4.kat/38 nolu 43 200.000,00 14:00 6.000,00 30.000,00
27 Reşadiye İşyeri 206 2 4.kat/39 nolu 51 225.000,00 14:05 6.750,00 33.750,00
28 Reşadiye İşyeri 206 2 4.kat/40 nolu 59 245.000,00 14:10 7.350,00 36.750,00
29 Reşadiye İşyeri 206 2 4.kat/41 nolu 59 245.000,00 14:15 7.350,00 36.750,00
30 Reşadiye İşyeri 206 2 4.kat/42 nolu 65 475.000,00 14:20 14.250,00 71.250,00
31 Reşadiye İşyeri 206 2 4.kat/43 nolu 97 625.000,00 14:25 18.750,00 93.750,00
32 Reşadiye İşyeri 206 2 6.kat/53 nolu 881 3.200.000,00 14:30 96.000,00 480.000,00
33 Akmescit Çimenlik 136 24     300.000,00 14:35 9.000,00 45.000,00
34 Akmescit Otlak 121 8     150.000,00 14:40 4.500,00 22.500,00
35 Akmescit Çalılık 128 7     500.000,00 14:45 15.000,00 75.000,00
36 Akmescit Otlak 137 23     100.000,00 14:50 3.000,00 15.000,00
37 Akarsu Çayır 152 29     150.000,00 14:55 4.500,00 22.500,00
38 Alaçam Çayır 101 61     1.500.000,00 15:00 45.000,00 225.000,00
39 Alaçam Çayır 101 54     1.100.000,00 15:05 33.000,00 165.000,00
40 Çıralı Çayır 121 5     1.500.000,00 15:10 45.000,00 225.000,00
41 Coşandere Arsa 135 2     2.000.000,00 15:15 60.000,00 300.000,00
42 Coşandere Çayır 119 57     1.000.000,00 15:20 30.000,00 150.000,00
43 Çamlıdüz Çayır 101 241     100.000,00 15:25 3.000,00 15.000,00
44 Esiroğlu Otlak 1995 5     300.000,00 15:30 9.000,00 45.000,00
45 Güney Metruk Yol 1445 6     120.000,00 15:30 3.600,00 18.000,00
46 Merkez Arsa 123 7     300.000,00 15:35 9.000,00 45.000,00
47 Ocaklı Çayır 139 7     1.500.000,00 15:40 45.000,00 225.000,00
48 Sevinç  Fındık Bahçesi 149 3     250.000,00 15:45 7.500,00 37.500,00
49 Sevinç Çayır 149 11     200.000,00 15:50 6.000,00 30.000,00
50 Sındıran Çayır 125 61     600.000,00 16:00 18.000,00 90.000,00
51 Şimşirli Çayır 169 10     100.000,00 16:05 3.000,00 15.000,00
52 Üçgedik Çayır 121 1     250.000,00 16:10 7.500,00 37.500,00
53 Üçgedik Çayır 120 28     200.000,00 16:15 6.000,00 30.000,00
54 Üçgedik Çayır 180 19     400.000,00 16:20 12.000,00 60.000,00
55 Yaylabaşı Çayır 112 36     300.000,00 16:25 9.000,00 45.000,00
56 Yaylabaşı Çayır 116 1     100.000,00 16:30 3.000,00 15.000,00
57 Yazlık Çalılık 128 2     800.000,00 16:35 24.000,00 120.000,00