MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZ

İHALE İLANI

MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZ

Mülkiyete Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi hükmüne göre açık teklif usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.

1-İhale, 29.05.2018 tarihinde Salı günü aşağıda yazılı saatlerde Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılabilme şartları için gereken belgeler ihale günü saat 9:00’a kadar Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

  1. a) Nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgâh belgesi,
  2. b) Geçici ve güvence teminat makbuzu,
  3. c) İmza Sirküleri, (aslı veya noterden tasdikli) şirket ise yetki belgesi
  4. d) İştirak ortaklık halinde olursa ortaklık sözleşmesi, (noterden tasdikli),
  5. e) Tebligat adres bildirimi,
  6. f) Belediyeye borcu yoktur belgesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğünden matbu kâğıt alınacaktır.)
  7. g) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

Geçici teminat ve güvence teminatı 28.05.2018 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar yatırılacaktır.

3-İhale şartnamesi ve ekleri Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

S.No Yeri Cinsi  

Ada

Parsel  m2 Muhammen

Bedel

 

İhale

Saati

Geçici

Teminat

%3

TL

Güvence

Teminatı

TL

1 Maçka Kozağaç Mahallesi Bina ve Arsası 114 26 718,29 750.000,00 09:30 22.500,00 50.000,00

 

 

 

Paylaş