1-    Zemin Etüdü ( Jeolojik ve Jeofizik Rapor) : İlgili vatandaş tarafından yaptırılacaktır.
2-    Elektrik Projesi : İlgili vatandaş tarafından yaptırılacaktır.
3-    Harita Aplikasyonu : İlgili vatandaş tarafından yaptırılacaktır.
4-    Plan Kote : İlgili vatandaş tarafından yaptırılacaktır.
5-    Ölçülü ve Ölçekli Çap : İlgili vatandaş tarafından yaptırılacaktır.
6-    İkametgah Belgesi : Ev yaptıracağı mahallede oturduğuna dair;


a)    Nüfus Kayıt Örneği
b)    Tapu Kaydı


7-    Hisseli Tapularda Hissedar Onayı

8tip-koy-evi